osobe sa invaliditetom

Dobrodošli na blog, gdje ćete naći informacije iz rada i života osoba sa invaliditetom Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica

27.08.2013.

U ZENICI ODRŽANA ULIČNA TRKA U INVALIDSKIM KOLICIMA

U okviru manifestacije „Dani sporta općine Zenica“, održana je dne, 26.08.2013. godine ulična trka u invalidskim kolicima. Trka je bila na stazi dužibe 100 m, na glavnoim gradskom trgu u Zenici (trg A. Izetbegovića).

Učesnici su bili članovi našeg Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize - Zenica. Od najavljenih osam, na stratu se našlo šest atletičara. Imali smo dobro vrijeme, premda je cijeli dan bio kišovit. Trka se nije održala po atletskim klasifikacijama, nego su zajedno nastupili atletičari iz klasifikacija T-52, T-53, T-54 i T-55.

Poredak nakon trke je bio slijedeći:

1-    Jorgić Srećko, pehar, zlatna medalja i diploma

2-    Fazlić Ferid, srebrna medalja i diploma

3-    Tubak Draženko, bronzana medalja i diploma

4-    Aliefendić Harun, diploma

5-    Jašarević Hasan, diploma

6-    Čamdžić Esad

 

Pehar, medalje i diplome, uručio je učesnicima trke, gospodin Čolaković Selmir, stručni saradnik na NVO i civilni sektor u Službi za društvene poslove općine Zenica.

Osim naše ulične trke, koja je bila prva na rasporedu, održane su trke djece različitih uzrasta, omladine, građana i uniformisanih osoba (policajci, poštari, vatrogasci). Ulične trke su bile zanimljive. Organizacija uličnih trka, koju je vodio Sportski savez općine Zenica, bila je veoma dobra.

Nakon trke, zajedno sa našim pratiocima, otišli smo na druženje u restoran „Multipleks Ekran“.

Takmičari na polovini staze Prvi, drugi i treći pred ciljem Prvi, Jorgić Srećko, prima pehar od Čolaković Selmira Drugi, Fazlić Ferid prima medalju i diplomu Treći, Tubak Draženko, sa diplomom i medaljom Četvrti Aliefendić Harun prima diplomu Peti, Jašarević Hasan, prima diplomu Druženje članstva u Multipleks Ekranu