osobe sa invaliditetom

Dobrodošli na blog, gdje ćete naći informacije iz rada i života osoba sa invaliditetom Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica

24.02.2014.

USPJEŠNO OBAVLJEN TRENING: PISANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA I IZRADA LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA U OBLASTI INVALIDNOSTI

U organizaciji Helsinškog parlamenta Banjaluka, sa partnerima Savezom PODP FBIH, Udruženja slijepih KS i UDAS u Zenici je 21.÷23.02.2014. g. održan Trening pisanja prijedloga projekata koji se tiču sporovođenja lokalnih planova iz oblasti invalidnosti. Sticanje novih znanja i metoda rada sa organizacijama koje podržavaju aktivnu integraciju OSI su nam omogućili iskusni mentori iz organizacije MEDICA Zenica. Kroz praktična i edukativna predavanja došlo se do veoma bitnih informacija koje će mnogim udruženjima poslužiti za što kvalitetniju izradu projekata.

Prisustvo organizacija koje se bave raznim oblicima invaliditeta je znak da se ubuduće treba raditi na jednistvenim pristupima prema onima koji treba da donose ali i sporovode odluke iz njihove nadležnosti. OSMIJEH N.Travnik Udruženje PODP Jajce, Savez gluhih i nagluhih ZDK, LOTOS Zenica, SVJETLOST Zenica, Savez slijepih ZDK, Dlan Zenica, Udruženje PODP Zenica, Udruženje slijepih Visoko, Leptir Bugojno, Pčelica Gornji Vakuf - Uskoplje.

Iz našeg udruženja su učestvovali: Harun Aliefendić, Suad Bašić i Mugdin Kulušić.

Detalj sa treninga Detalj sa treninga
04.02.2014.

BITI ĆEMO DOMAĆINI 6. OTVORENOG PRVENSTVA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM I 11. SPORTSKIH IGARA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

Nakon kraćih dogovora Upravni odbor saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, je sredinom decembra 2013. Godine, zvanično nam dodijelio domaćinstvo 6. Otvorenog prvenstva sa međunarodnim učešćem i 11. Sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. Ovi sportski događaji će se po prvi puta u istoriji sporta osoba sa invaliditetom BiH, održati u Zenici, u terminu 6.÷8.juna 2014. g. Učestvovati će 14 ekipa sa 125÷140 atletičara iz šest država nastalih raspadom Jugoslavije: Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina. Takmičenja će se odvijati u atletskim disciplinama: trke u invalidskim kolicima na 100, 200 i 400 m., bacanje diska, kugle i koplja. Nakon atletike, biti će šahovski turnir. Ovo je veliko priznanje Zenici kao gradu, našim takmičarima koji su prethodnih deset godina osvajali prva mjesta u muškoj i ukupnoj konkurenciji, Zenici kao najjačem centru atletike za osobe sa invaliditetom (dva paraolimpijca i navdeni uspjesi naših takmičara). Ekipu našeg kantona će predstavljati takmičari iz Vareša, Zavidovića, Doboj-juga i Zenice. Upravni odbor našeg udruženja na sjednici održanoj 29.01.2014. g. Je oformio Organizacioni odbor domaćinstva 6. Otvorenog prvenstva sa međunarodnim učešćem i 11. Sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. Organicionim odborom će predsjedavati mr.sci. Hasan Topalović, koji ima velike zasluge za organizovanje dosadašnjih devet Sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Ze-do kantona. Članovi organizacionog odbora su: Halid Bajramović, Harun Aliefendić, Emilija Batarilo, dr. Suad Bašić, Zdenko Mileusnić i Mirsad Đulbić. Već su pripremljeni Terminirani zadaci udruženja i Hodogram aktivnosti, u cilju čim bolje organizacije. Na brojne adrese smo se obratili sa molbama za donacije, grantove i sponzorstva. Sve aktivnosti se dogovaraju i provode sa glavnim organizatorom ovih sportskih događaja, Savezom paraplegičara i oboljelih od dječije paralize.