osobe sa invaliditetom

Dobrodošli na blog, gdje ćete naći informacije iz rada i života osoba sa invaliditetom Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica

04.02.2014.

BITI ĆEMO DOMAĆINI 6. OTVORENOG PRVENSTVA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM I 11. SPORTSKIH IGARA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

Nakon kraćih dogovora Upravni odbor saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, je sredinom decembra 2013. Godine, zvanično nam dodijelio domaćinstvo 6. Otvorenog prvenstva sa međunarodnim učešćem i 11. Sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. Ovi sportski događaji će se po prvi puta u istoriji sporta osoba sa invaliditetom BiH, održati u Zenici, u terminu 6.÷8.juna 2014. g. Učestvovati će 14 ekipa sa 125÷140 atletičara iz šest država nastalih raspadom Jugoslavije: Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina. Takmičenja će se odvijati u atletskim disciplinama: trke u invalidskim kolicima na 100, 200 i 400 m., bacanje diska, kugle i koplja. Nakon atletike, biti će šahovski turnir. Ovo je veliko priznanje Zenici kao gradu, našim takmičarima koji su prethodnih deset godina osvajali prva mjesta u muškoj i ukupnoj konkurenciji, Zenici kao najjačem centru atletike za osobe sa invaliditetom (dva paraolimpijca i navdeni uspjesi naših takmičara). Ekipu našeg kantona će predstavljati takmičari iz Vareša, Zavidovića, Doboj-juga i Zenice. Upravni odbor našeg udruženja na sjednici održanoj 29.01.2014. g. Je oformio Organizacioni odbor domaćinstva 6. Otvorenog prvenstva sa međunarodnim učešćem i 11. Sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. Organicionim odborom će predsjedavati mr.sci. Hasan Topalović, koji ima velike zasluge za organizovanje dosadašnjih devet Sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Ze-do kantona. Članovi organizacionog odbora su: Halid Bajramović, Harun Aliefendić, Emilija Batarilo, dr. Suad Bašić, Zdenko Mileusnić i Mirsad Đulbić. Već su pripremljeni Terminirani zadaci udruženja i Hodogram aktivnosti, u cilju čim bolje organizacije. Na brojne adrese smo se obratili sa molbama za donacije, grantove i sponzorstva. Sve aktivnosti se dogovaraju i provode sa glavnim organizatorom ovih sportskih događaja, Savezom paraplegičara i oboljelih od dječije paralize.