osobe sa invaliditetom

Dobrodošli na blog, gdje ćete naći informacije iz rada i života osoba sa invaliditetom Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica

08.04.2014.

ODRŽANA KONFERENCIJA LOKALNOG AKTIVIZMA, TESLIĆ APRIL 2014

Tema konferencije uz potpuno ucesce svih faktora u BIH sto podrazumjeva politicke faktore, ali i dio nevladinog  sektora je opredjelila da se pokusa kroz iznosenje stavova naci prijateljsko okruzenje u komunikaciji izvsrene vlasti i NGO sektora.

Sarolikost ucesnika je pomogla da se cuju razliciti stavovi kako od politickih partija, SDP, PDP SBB, Nasa stranka, te predstavnika raznih organizacija NGO sektora, od CPI, CPCD, Zasto ne, date su odredjene smjernice koje su vezane za odnos NGO sektora i svim politickih ucesnika na svim razinama vlasti.

Pored dosta pozitivnosti koje su istaknute, posebno je bilo karakteristicno predavanje CPCD (Centar za promociju civilnog drustva) koje je iznjelo određene informacije o transparentnosti rada civilnog sektora, gdje su u jednom trenutku iznjeli informaciju da su vrsili anketu o davanju sredstava iz opcinskih budzeta i sa druge strane NGO sektora  gdje su trazene samo povrsne informacije o trosenju sredstava gdje su opcinski organi u procentu od 99,9 dostavili izvjestaje o datim sredstvima, a 2500 ankentiranih NGO , samo 9,45 ih je dostavilo odgovor na upit.

Nacin rada koji je u nasem Udruzenju ima idealni pristup jer transparentnost u radu je osnova koju traze i insistiraju svi potencijalni donatori ali i organi izvrsne vlasti.

Date su odredjene stranice za pracenje rada NGO sektora, za odredjenje projekte koji su vezane za pracenje rada kako politickih organizacija tako i organizacija iz NGO sektora.

Ostvaren je idealan kontakt sa CPCD Sarajevo, gdje su nakon dva neuspjesna projekta tj projekti koji nisu uzeti u razmatranje, dogovoreno da obavezno pratimo slijedeci raspis gdje cemo najvjerovatnije moci racunati za pokretanje kampanje ali grantove koje daje CPCD.

Prezentacija naseg projekta Arhitektonskih barijera je imala veoma zapazen prijem gdje smo jednostavno bili zapazeni nacinom prezentacije i ostvarenim zadacima u nasem programu.

Kompletna organizacija seminara je bila na izuzetno visokom nivou za sta trebamo posebno pohvaliti NDI Banjaluka.

Izvještaj sastavio: Harun Aliefendić

Detalj sa konferencije Detalj sa konferencije Detalj sa konferencije