osobe sa invaliditetom

Dobrodošli na blog, gdje ćete naći informacije iz rada i života osoba sa invaliditetom Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica

23.05.2014.

NAŠE UDRUŽENJE POSLALO HUMANITARNU DONACIJU UDRUŽENJU PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE APARALIE DOBOJ-JUG

Tokom posljednjih poplava, koje su zadesile područje Ze-do kantona, najranjiviji dio stanovništva su bile osobe sa teškim oblicima invaliditeta. Koliko znamo, kada su u pitanju paraplegičari, kvadriplegičari i oboljeli od dječije paralize, svi su na vrijeme evakuisani, tako da niko od njih nije ni ogreban. Materijalnih šteta je bilo i to najviše u opštini Doboj - jug.

U Matuzićima, opština Doboj - jug djeluje Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. Jedan dio članstva je bio u situaciji da se evakuiše. Nakon tog saznanja, Upravni odbor našeg udruženja je odlučio da skromnim novčanim sredstvima pomogne prijatelje iz općine Doboj - jug. Obzirom na probleme prevoza i distribucije, ali i najvažnije, nepoznavanja stvarnih potreba, putem banke smo im uplatili humanitarnu donacija. Oni su anketirali članstvo po stvarnim potrebama, tako da su za neke nabavili potrebne artikle, a nekima su uručili gotovinu. Radili su izuzetno brzo, na čemu smo posebno zahvalni njihovu predsjedniku upravnog odbora, gospodinu Edibu Skuliću.

Prema našim saznanjima nije bilo takvih problema u Zavidovićima, premda smo bili spremni i njima pomoći.

U prilogu su fotografije iz kojih se da vidjeti kako je tekla podjela pomoći.

PRIKAZ DODJELE DONACIJE