osobe sa invaliditetom

Dobrodošli na blog, gdje ćete naći informacije iz rada i života osoba sa invaliditetom Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica

26.06.2014.

ARCELOR MITTAL SPONZORIRA 10 SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZE-DO KANTONA

Ove godine organizujemo jubilarne 10.Sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zeničko - dobojskog kantona, koje će biti održane 05. jula 2014. g. na atletskom stadionu "Kamberovića Polje".

Učestvuju članovi opštinskih udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zeničko - dobojskog kantona.

 Između ostalih, na takmičenju će biti i članovi ekipe Ze-do kantona, koja je 6. juna 2014. godine osvojila prva mjesta u ženskoj, muškoj i ukupno atletici, te drugo mjsto u šahu. Takmičenja će se odvijati u slijedećim atletskim disciplinama: utrke u mehaničkim invalidskim kolicima na 100, 200 i 400 metara, te bacanju diska, kugle i koplja. Biti će odigran i šahovski turnir.

Arcelor Mittal Zenica, duži period podržava rad i aktivnosti našeg udruženja, posebno u sportu.

26.06.2014.

BH TELECOM SPONZORIRA 10 SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZE-DO KANTONA

Ove godine organizujemo jubilarne 10.Sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zeničko - dobojskog kantona, koje će biti održane 05. jula 2014. g. na atletskom stadionu "Kamberovića Polje".

Učestvuju članovi opštinskih udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zeničko - dobojskog kantona.

Između ostalih, na takmičenju će biti i članovi ekipe Ze-do kantona, koja je 6. juna 2014. godine osvojila prva mjesta u ženskoj, muškoj i ukupno atletici, te drugo mjsto u šahu.

Takmičenja će se odvijati u slijedećim atletskim disciplienama: utrke u mehaničkim invalidskim kolicima na 100, 200 i 400 metara, te bacanju diska, kugle i koplja. Biti će odigran i šahovski turnir.

BH Telecom, direkcija Zenica, duži period podržava rad i aktivnosti našeg udruženja, posebno u sportu.

13.06.2014.

ODRŽANO MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO PARAPLEGIČARA

U Zenici je 06÷08.juna 2014. godine održano Međunarodno otvoreno prvenstvo paraplegičara i 11. Sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. Organizator je bio Savez PODP FbiH, a naše udruženje je bilo domaćin. Kao domaćin smo uradili jedan dio pripremnih poslova i imali srazmjerno tome troškove. Zlatni sponzor domaćinu je bila opština Zenica, a RTV Zenica je bila medijski sponzor.

Osim sedam kantonalnih ekipa iz FBiH, učestvovala je ekipa R.S. Od stranih ekipa učestvovale su ekipe Slovenije, Srbije, Makedonije i Crne Gore. Takmičenja su obavljena u atletskim disciplinama: trke na 100, 200 i 400 metara, te bacanje diska, koplja i kugle. Ekipa ZDK je po jedanaesti puta bila ukupni prvak sa nadmoćnih 96 poena. Osvojena su prva mjesta u ženskoj i muškoj konkurenciji, te drugo mjesto u šahu. Ekipu ZDK su činili članovi optinskih udruženja Doboj-jug, Zavidovići, Vareš i Zenica. Takmičari našeg udruženja su kao i do sada, činili okosnicu ekipe ZDK i osvojili cca 70 posto poena i medalja za ekipu ZDK. Od sponzora i grantova smo pokrili sve troškove, koje smo imali kao domaćin prvenstva.

Mi smo ove godine u takmičarski ciklus uključili četiri člana, koja se nisu do sada takmičila. Oni su propisno klasificirani, tako da sada imamo 32 člana udruženja sa klasifikacijama za atletske discipline. Uslijed izostanka i neodazivanja četvero članova, koji su se od ranije takmičili, ubacili smo u ekipu ta četiri novoklasificirana člana i rezultat je bio dobar.


Kao domaćini, uradili smo tridesetak sitnih i krupnijih poslova, kako bi se prvenstvo moglo odvijati bez problema.

REZULTATI 11. MEĐUNARODNOG

OTVORENOG PRVENSTVA PARAPLEGIČARA

 

ŽENE, atletika, poredak

1. Zeničko-dobojski kanton                      24 (osvojen pehar)

2. Tuzlanski kanton                                   22

3. Unsko-sanski kanton                          14

4. Republika Srpska                                11

5. Bosansko-podrinjski kanton               7

6. Srbija                                                       4

7. Livanjski kanton                                    3

8. Srednjebosanski kanton                    2

 

MUŠKI, atletika, poredak

1. Zeničko-dobojski kanton                       72 (osvojen pehar)

2. Srednjebosanski kanton                       18

3. Unsko-sanski kanton                            17

4.÷5. Crna Gora i BPK                               16

6. Srbija                                                        15

7. Makedonija                                              11

8. Tuzlanski kanton                                      9

9.÷11. Hercegovačko-neretvanski kanton, Republika Srpska i Slovenija 8

12. Livanjski kanton                                      5

 

UKUPNO, atletika, poredak

1. Zeničko-dobojski kanton                      96 (osvojen pehar)

2. Tuzlanski kanton                                    31

3. Unsko-sanski kanton                            28

4. Bosansko-podrinjski kanton                23

5. Srednjebosanski kanton                       20

6.÷7. Srbija i Republika Srpska               19

8. Crna Gora                                                16

9. Makedonija                                              11

10.-12. Livanjski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton i Slovenija 8

 

ŠAH

1.- Republika Srpska (osvojen pehar)

2.- Zeničko-dobojski kanton

3.- Srednjebosanski kanton

 

Najstariji takmičar: Đulbić Mirsad (68), pehar

 

Najmlađi takmičar: Džidić Samira (15), pehar

 

Potpis - plavi.jpgNije izvršeno proglašenje najbolje atletičarke i najboljeg atletičara,iz nepoznatih nam razloga!

 

Načelnik Zenice. Husejin Smajlović otvara prvenstvo Takmičari postrojeni kod svečanog otvaranja prvenstva Ekipa udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica Takmičari pred paradu prema mjestu otvaranja Međunrodnog otvorenog prvenstva Detalj sa utrke u invalidskim kolicima Detalj sa utrke u invalidskim kolicima Detalj sa bacačkog borilišta, Mirsad Đulbić Takmičari u predahu između takmičarskih disciplina
05.06.2014.

TOKOM OTVARANJA 5. MEĐUNARODNOG ATLETSKOG MITINGA ODRŽANA UTRKA PARAPLEGIČARA NA 100 M. U INVALIDSKIM KOLICIMA

Po pozivu direktora 5. Međunarodnog atletskog mitinga, Zenica 2014, gospodina Aziza Kevelja, učestvovali smo sa sedam naših članova u revijalnoj utrci.

Utrka je održana dana, 04. Juna 2014. godine u 16,30 minuta pri otvaranju ovog atletskog mitinga.

 

Revijalna utrka je održana korištenjem standardnih mehaničkih invalidskih kolica, na stazi dužine 100m, na atletskom stadionu Kamberovića Polje.

 

Učestvovali su slijedeći naši članovi (po brojevima staza trkališta):

1.         Aliefendić Harun

2.         Jašarević Hasan

3.         Jorgić Srećko

4.         Mandžuka Tahir

5.         Nije došao

6.         Spahić Samir

7.         Talić Redžib

8.         Tubak Draženko

 

Na kraju utrke, proglašeni su najbolji:

 

1. mjesto i zlatna medalja:  Srećko Jorgić

2. mjesto i srebrna medalja: Draženko Tubak

3. mjesto i bronzana medalja: Harun Aliefendić

 

Nakon utrke, nastavilo se druženjem u Nacionalnom restoranu Salčinović.
02.06.2014.

DOĐITE NA SVEČANO OTVORENJE UREDA ZA PODRŠKU STUDENTIMA SA INVALIDITETOM UNIVERZITETA U ZENICI - ALI NEMATE ODGOVARAJUĆI PRISTUP!

U Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, smo dobili poziv za svečano otvorenje Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Zenici te Info dan, koji će se održati u srijedu, 04. juna 2014. u Svečanoj sali (sala br. 10) Fakulteta za metalurgiju i metale. Na prvi pogled veoma lijepo i poštovanja vrijedno, ali..... Ta Svečana sala je osobama sa težim oblikom invaliditetom nepristupačna. U prizemlje fakulteta se ulazi preko 12-15 stepenica. Ne postoji kosa rampa, niti vanski lift. Potom iz prizemlja do te sale opet stepenice. Otpišemo mi organizatoru sa naznakom problema, a javlja nam se nepotpisana osoba, koja predlaže stražnji ulaz na fakultet iz dvorišta Metalurškog instituta. I tu postoje stepenice i opet stepenice iz prizemlja prema Svečanoj sali. Dakle, dođite, ali nemate pristup! Ovo je upečatljiv bešćutan odonos prema osobama sa invaliditetom. Poziva ih se, gdje je pristup nemoguć. Istina, ta nepotpisana osoba nudi pomoć. Zna se na šta se misli tom pomoći. Organizator očigledno niti zna UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom ni bon-ton koji se koristi u kontaktima sa osobama sa invaliditetom. Uvreda je nositi iliti pomagati kretanje osobe koja koristi invalidska kolica. Organizator otvara Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Zenici. Kome će taj nedostupni ured pomoći? Nadam se da će ovaj tekst pročitati neko iz nadležne opštinske inspekcije i reagovati zbog neprimjene Uredbe o uklanjanju arhitektonskih prepreka. Tu je još i uvredljiv naziv osoba sa invaliditetom. Nazivaju ih osobama sa posebnim potrebama. Pa to je zastario naziv za osobe sa intelektualnim poteškoćama (invaliditetom). U tom pozivu se spominje i termin „osobe sa onesposobljenjem“. BiH je članica UN i ratifikovala je Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, te tako prihvatila i terminologiju. Na engleskom jeziku stoji „Persons with disabilities“ a u ratifikovanoj konvenciji prevedenoj na BHS jezike stoji „Osobe sa invaliditetom“. Da je poziv za prisustvo pro forme i da su zaključci spremljeni unaprijed, ukazuje činjenica da je za diskusiju ostavljeno pet (5) minuta u terminu 11,25 ÷ 11,30 sati. Tako važna tema i veliki broj izlaganja, a pet (5) minuta za diskusiju! Ako su stvaro ozbiljnih namjera, tada su morali znati, da je moto zadan od UN-a prema osobama sa invaliditetom, koji glasi: „Ništa o nama bez nas“. Svi ozbiljni politički, medijski i ostali učesnici u društveno – političkim događanjima su usvojili terminologiju i način ponašanja, osim akademske zajednice BiH. Sve u svemu, očigledno je da su univerziteti, koji se spominju u pozivu, dali u ovaj projekat osobe koje sa politikama u oblasti invaliditeta nemaju nikakve veze, niti imaju bilo kakva iskustva, sem možda što su nešto uzgred pročitali. U spisku izlagača nema ni jednog profesora ni doktora nauka, koji je do sada radio na problematici osoba sa invaliditetom (OSI) kroz izradu zakonske regulative, podzakonskih i provedbenih akata te u direktno sarađivali sa savezima i udruženjima OSI u BiH. Navodno su sarađivali u ovom projektu sa nekim organizacijsma OSI. Kojim? Pa mi imamo u Ministarstvu za ljudska prava BiH Vijeće osoba sa invaliditetom koje nije upoznato sa ovim projektom, a po prirodi stvari bi moralo, jer zastupa interese saveza iz oba entiteta, a preko saveua i svih udruženih organizacija OSI! Sa tim njihovim akademskim programom nije upoznato ni Vijeće osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH. Da se naslutiti zaključak: skupila se grupa ljudi da kao nešto korisno uradi za OSI. Ustvari uraditi će za sebe kroz dodatnu zaradu, objavu ovih referata kod svečanog otvarnja ureda i prošetati se ugodno kroz univerzitetske centre u BiH. Bolje bi im bilo da hitno urede nužnike na fakultetima, gdje su čučavci i izuzetno loše održavani. Većina osoba sa invaliditetom ne može koristiti čučavce, pa se snalaze na samo njima znane načine. To bi im trebao biti prvi korak, a ne akademske rasprave. Mi kao jedno malo udruženje stojimo univerzitetskim profesorima, koji učestvuju u ovoj nazovi pomoći usmjerenoj ka studentima koji su OSI, da nam se obrate u cilju pružanja informacija o zakonskoj i podzakonskoj regulativi, koja i njih obavezuje. Oni se trebali do 2010. godine da se prestroje ako imaju ozbiljne namjere pomaganja studentima koji su OSI. Mi smo od 2004. godine do sada učestvovali na izradi i u diskusijama svih zakonskih i podzakonskih rješenja koja su iole vezana za OSI u BiH i FBiH. Za 11 godina nikada nismo ni vidjeli ni čuli ni za jednog izlagača, koji će kao biva stručno pojasniti šta to treba učiniti na univerzitetima za studente koji su OSI.

02.06.2014.

KO JE SPASAVAO OSOBE SA INVALIDITETOM ZA VRIJEME POPLAVA?

Vjerovatno ste sa pojačanom pažnjom pratili sva zbivanja u vezi poplava. Da li ste vidjeli ijednu spasenu osobu sa invaliditetom, koja se kreće invalidskim kolicima ili slijepu osobu koju neko vodi ka helikopteru ili nekom transportnom sredstvu? NISTE! Sigurno niste! Svi pričaju o humanosti, a niko od zvaničnih ili nezvaničnih ekipa spasavanja nije evakuisao ni jednu osobu sa teškim oblicima invaliditeta, sem u Zavidovićima i Maglaju, gdje su prvo evakuisani paraplegičari i slijepe osobe! Zašto to nismovidjeli, zašto o tome nismo mogli pročitati? Odgovor je jednostavan: nikoga, ama baš nikoga, počev od zvaničnih ekipa civilne zaštite i raznih volontera, pa onda tako i medija, nije interesirala sudbina tih ljudi, koji u takvoj situaciji nisu mogli ništa učiniti na svojem spasenju. Gledali smo na brojnim tv stanicama, kako se utrkuju novinarske ekipe, koja će prije doći do nekog odsječenog naselja. Tako smo gledali isto i brojne ekipe dobrovoljaca, koje sada nazivaju volonterima, kako se utrkuju ko će prije u odsječena naselja odnijeti pomoć u hrani. Snimci pokazuju, kako pomoć uručuju zdravim osobama, a ni na jednom snimku nema ni jedne jedine osobe sa težim invaliditetom. Nikome izgleda ni na kraj pameti nisu bile osobe osobe sa teškim oblicima invaliditeta! SREĆA je da postoje odgovorni članovi uže i šire porodice, a tu i tamo i po neki susjed, pa se zahvaljujući njihovim nadljudskim naporima nije desilo stradanje takvih osoba ni u Ze-do kantonu ni u Doboju! Interesantno, ni jedan odgovorni rukovodilac Civilne zaštite i drugih struktura, počev od opštine do Federacije BiH uopšte se nije sjetio ove populacije. Da priča ne bude šuplja, evo i činjenica o broju osoba sa veoma teškim invaliditetima, koji su bili izloženi poplavama sa različitim posljedicama: Nemila (6), Orahovica (3), Kočevski sliv (3), Topčić Polje (3), Doboj - jug (7), Zavidovići (10), Maglaj (6), Babinski sliv (11), Gornja Gračanica (3) i i Doboj (26). Osoba sa stepenom invaliditeta ispod 90% je daleko više, pa ni o njima se zvanične strukture, dobrovoljci, razni donatori i naravno mediji, nisu sjetili, kao ni osoba sa teškim invaliditetom 90÷100%. Naveo sam i nepoplavljena mjesta iz razloga što su i po 15 dana bili odsječeni od svijeta, a to znači bez medicinske pomoći, bez mogućnosti nabave specifičnih higijenskih potrepština i naravno i nekih namirnica.