osobe sa invaliditetom

Dobrodošli na blog, gdje ćete naći informacije iz rada i života osoba sa invaliditetom Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica

02.06.2014.

KO JE SPASAVAO OSOBE SA INVALIDITETOM ZA VRIJEME POPLAVA?

Vjerovatno ste sa pojačanom pažnjom pratili sva zbivanja u vezi poplava. Da li ste vidjeli ijednu spasenu osobu sa invaliditetom, koja se kreće invalidskim kolicima ili slijepu osobu koju neko vodi ka helikopteru ili nekom transportnom sredstvu? NISTE! Sigurno niste! Svi pričaju o humanosti, a niko od zvaničnih ili nezvaničnih ekipa spasavanja nije evakuisao ni jednu osobu sa teškim oblicima invaliditeta, sem u Zavidovićima i Maglaju, gdje su prvo evakuisani paraplegičari i slijepe osobe! Zašto to nismovidjeli, zašto o tome nismo mogli pročitati? Odgovor je jednostavan: nikoga, ama baš nikoga, počev od zvaničnih ekipa civilne zaštite i raznih volontera, pa onda tako i medija, nije interesirala sudbina tih ljudi, koji u takvoj situaciji nisu mogli ništa učiniti na svojem spasenju. Gledali smo na brojnim tv stanicama, kako se utrkuju novinarske ekipe, koja će prije doći do nekog odsječenog naselja. Tako smo gledali isto i brojne ekipe dobrovoljaca, koje sada nazivaju volonterima, kako se utrkuju ko će prije u odsječena naselja odnijeti pomoć u hrani. Snimci pokazuju, kako pomoć uručuju zdravim osobama, a ni na jednom snimku nema ni jedne jedine osobe sa težim invaliditetom. Nikome izgleda ni na kraj pameti nisu bile osobe osobe sa teškim oblicima invaliditeta! SREĆA je da postoje odgovorni članovi uže i šire porodice, a tu i tamo i po neki susjed, pa se zahvaljujući njihovim nadljudskim naporima nije desilo stradanje takvih osoba ni u Ze-do kantonu ni u Doboju! Interesantno, ni jedan odgovorni rukovodilac Civilne zaštite i drugih struktura, počev od opštine do Federacije BiH uopšte se nije sjetio ove populacije. Da priča ne bude šuplja, evo i činjenica o broju osoba sa veoma teškim invaliditetima, koji su bili izloženi poplavama sa različitim posljedicama: Nemila (6), Orahovica (3), Kočevski sliv (3), Topčić Polje (3), Doboj - jug (7), Zavidovići (10), Maglaj (6), Babinski sliv (11), Gornja Gračanica (3) i i Doboj (26). Osoba sa stepenom invaliditeta ispod 90% je daleko više, pa ni o njima se zvanične strukture, dobrovoljci, razni donatori i naravno mediji, nisu sjetili, kao ni osoba sa teškim invaliditetom 90÷100%. Naveo sam i nepoplavljena mjesta iz razloga što su i po 15 dana bili odsječeni od svijeta, a to znači bez medicinske pomoći, bez mogućnosti nabave specifičnih higijenskih potrepština i naravno i nekih namirnica.