beats by dre cheap

MESNA INDUSTRIJA "OVAKO" - SARAJEVO, DONIRALA SVOJE PROIZVODE ČLANOVIMA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE - ZENICA

Po javnom pozivu smo se prijavili i dobili donaciju Mesne industrije „Ovako“ Iz Sarajeva. Isporučeno nam je manje nego smo tražili, ali hvala i na ovoj količini. Radi toga smo smanjili planirani broj članova, koji je dobio donaciju u mesnim proizvodima od planiranih 65 na 50 članova, uz smanjenje planiranog obima proizvoda po članu udruženja. Mi smo tražili 260 kg proizvoda, a dobili 96,65 kg.

Neki članovi su se odrekli prijema donacije u korist članova koji su u težoj socijalnoj situaciji.

Pakete proizvoda smo formirali prema veličinama porodica članova udruženja.

Zahvaljujemo Mesnoj industriji „Ovako“ na donaciji, a mesnici „Gafurović“ na prihvatu u svoje rashladne uređaje, do podjele članstvu. Podjela je obavljena 27. jula 2013. g., a mesni proizvodi su nam isporučeni 24. jula 2013. g.

 

osobe sa invaliditetom
http://osobesainvaliditetom.blogger.ba
27/07/2013 14:21