beats by dre cheap

UKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA

Tokom godine smo imali mnogo aktivnosti na uklanjanju arhitektonskih barijera shodno „Uredbi o prostornim standardima, urbanističko – tehničkim uvjetima i normativima sprječavanja stvaranja arhitektonsko – urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima“ (Sl. Novine FBiH br. 48/09 od 27.07.2009. g.). Iako je davno obećano, nisu urađeni pristupi u dvije filijale Intesa Sanpaolo banke i u samoposlugu Konzum u bivšoj RK Bosna. Urađeni su projni prelazi sa skošenjima u ulicama i na obalnom bulevaru. Konačno nakon 5 godina traženja urađeno je skošenje za pristup trgu BiH iz pravca grada, tako da ovaj trg, gdje je više značajnih institucija, sada ima pristup iz sva četiri pravca. Prohodnosti grada mnogo doprinosi izgradnja Glavne gradske magistrale (GGM) sa servisnim ulicama, gdje se grade skošenja u skladu sa spomenutom uredbom. Riješeno je i nekoliko problema sa pukotinama u asfaltu na trotoarima. Trenutno, Zenica je najprohodniji grad u zemljama bivše Jugoslavije, malo ispred Ljubljane. Završetkom planiranih radova u slijedećoj godini, kao i završetkom GGM-a sa svim servisnim saobraćajnicama, Zenica će sigurno biti ubjedljivo prvi grad po prohodnosti ne samo u zemljama bivše Jugoslavije, nego u jugoistočnoj Evropi.

osobe sa invaliditetom
http://osobesainvaliditetom.blogger.ba
21/12/2013 22:53