beats by dre cheap

IZVJEŠTAJ SA ODRŽANIH 10.SPORTSKIH IGARA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA


Na slici je dio takmičara 1. Sportskim igrama paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Ze-do kantona, atletski stadion "Kamberovića Polje"


Naš vrijedni Aliefendić Harun se potrudio i napravio ovaj:

IZVJEŠTAJ

SA ODRŽANIH 10.SPORTSKIH IGARA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

U tehničkoj organizaciji Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica  jubilarne 10. Sportske igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zeničko-dobojskog kantona su održana dana 05.07.2014.godine na terenima Atletskog stadiona u Zenici.Takmičari su se gotovo svi pojavili u zakazano vrijeme, te su i sva predviđena takmičenja održana u planiranom vremenu.

Na sportskim igrama je takmičenje organizirano pojedinačno, a učestvovalo je 53 takmičara iz Doboj-juga, Vareša, Zavidovića, Žepča i Zenice.

Takmičenja su održana u šest atletskih disciplina i u šahu. Od atletskih disciplina su bile: utrke u invalidskim kolicima na 100, 200 i 400 metara, te bacanje kugle, diska i koplja u dvije grupe takmičara: žene i muškarci. Svaki takmičar je imao pravo nastupiti u tri atletske discipline i po želji na šahovskom turniru.

Sportske igre je otvorio gospodin Hasan Topalović, jedan od ljudi koji su inicijatori ovih igara i njihovog kontinuiteta.Skupu se obratio i gosp.Đulbić Mirsad, predsjednik UO Udruženja.

Nakon uspješno završenoga takmičenja, organiziran je zajednički ručak, a za postače su obezbijeđeni prigodni paketi sa prehrambenim artiklima,  uz podjelu priznanja za osvojena mjesta, a svi su dobili i po jednu učesničku medalju, radi sjećanja. Važno je kazati, da se niko nije povrijedio i da su domaćini Atletskog stadiona „Kamberovića polje“ bili izuzetno susretljivi prema potrebama takmičara.

Generalno gledano, svi su pobjednici. Uz svoj težak fizički invaliditet, odlučili su nastupiti po nesnosnoj vrućini i postići veoma vrijedne rezultate.

Pojedinačno, postignuti su slijedeći rezultati:

Utrke u kolicima, 100 m, klasifikacija T-52, muški
1. Fazlić Ferid
2. Talić Redžib
3. Jašarević Hasan

Utrke u kolicima, 200 m, klasifikacija T-52, muški
1. Fazlić Ferid
2. Talić Redžib
3. Jašarević Hasan

Utrke u kolicima, 400 m, klasifikacija T-52, muški
1. Jašarević Hasan
2. Fazlić Ferid
3. Talić Redžib

Utrke u kolicima, 100  m, klasifikacija T-53, muški, poredak je bio sljedeći:
1. Jorgić Srećko
2. Omerašević Salko
3. Tubak Draženko

Utrke u kolicima, 200  m, klasifikacija T-53, muški, poredak je bio sljedeći:
1. Jorgić Srećko
2. Tubak Draženko
3. Omerašević Salko

Utrke u kolicima, 400  m, klasifikacija T-53, muški, poredak je bio sljedeći:
1. Jorgić Srećko
2. Omerašević Salko
3. Tubak Draženko

Bacanje kugle, klasifikacija F-53, muški
1. Ibrišimović Taib
2. Šečić Hajro
3. Hukić Ibrahim

Bacanje kugle, klasifikacija F-54, muški
1. Škiljo Rukib
2. Muratović Sulejmen
3. Telalović Muamer

Bacanje kugle, klasifikacija F-37, muški
1. Pantić Drago
2. Kolović Miroslav

Bacanje čunja, klasifikacija F-51, muški
1. Davarović Fahrudin
2. Arifović Advan
3. Kulačić Dženan

Bacanje diska, klasifikacija F-53, muški
1. Ibrišimović Taib
2. Šečić Hajro
3. Žuna Zahid

Bacanje diska, klasifikacija F-54, muški
1. Škiljo Rukib
2. Muratović Medžid
3. Telalović Muamer

Bacanje diska, klasifikacija F-37, muški
1. Pantić Drago
2. Kolović Miroslav


Bacanje diska, klasifikacija F-51, muški
1. Davarović Fahrudin
2. Arifović Advan
3. Kulačić Dženan

Bacanje koplja, klasifikacija F-53, muški
1. Ibrišimović Taib
2. Suljkanović Izudin
3. Žuna Zahid

Bacanje koplja, klasifikacija F-54, muški
1. Škiljo Rukib
2. Muratović Sulejman
3. Muratović Medžid

Bacanje koplja, klasifikacija F-37, muški
1. Pantić Drago
2. Kolović Miroslav


Bacanje kugle, klasifikacija F-53, žene
1. Kahrić Jasmina
2. Telalović Elvedina
3. Topalović Sefija

Bacanje koplja, klasifikacija F-53, žene
1. Topalović Sefija
2. Telalović Elvedina
3. Kahrić Jasmina

Bacanje diska, klasifikacija F-53, žene
1. Topalović Sefija
2. Telalović Elvedina
3. Kahrić Jasmina

Bacanje čunja, klasifikacija F-51, žene
1. Džidić Samira
2. Čamdžić Almedina
3. Osmanbegović Vernesa

Bacanje diska, klasifikacija F-51, žene
1. Čamdžić Almedina
2. Džidić Samira
3. Osmanbegović Vernesa

Saglasno atletskim pravilima Međunarodnog paraolimpijskog komiteta, ostale takmičarke i takmičari nisu ostvarili plasmane, iako su učestvovali, te to nisu zvanično postignuti rezultati, jer nije bilo odgovarajuće konkurencije.

Na turniru u šahu, prva tri mjesta su osvojili:
1. Telalović Muamer
2. Bajramović Halid
3. Hukić Ibrahim

 

Zenica, 08.07.2014.godine

Na slici je dio takmičara 1. Sportiskim igrama paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Ze-do kantona

osobe sa invaliditetom
http://osobesainvaliditetom.blogger.ba
09/07/2014 09:45