OBJAVLJENA JE TEMA ZA OVOGODIŠNJE OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Ujedinjeni narodi svake godine daju temu pod kojom će se održati svečanosti povodom 3. Decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Istovremeno je tema i za period slijedećih 12 mjeseci za djelovanje u članicama Ujedinjenih naroda.

Ove godine je tema objavljena 20. augusta i glasi:

ODRŽIVI RAZVOJ: OBEĆANJE TEHNOLOGIJE

Ove godine, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom treba fokusirati na ulogu tehnologije u slijedećim aktivnostima svakodnevnog života:

– Smanjenje rizika od katastrofa i hitni odgovori
– Kreiranje održivog radnog okruženja
– Inkluzija osoba sa invaliditetom u održive razvojne ciljeve

Naše Udruženje će, kao i svih ranijih godina, ako prikupi potreban novac, organizovati svečanu sjednicu kantonalnog i opštinskog nivoa, na kojoj bi se obradila zadana tema. Kako je uobičajeno, tema postaje moto za slijedećih 12 mjeseci. To znači da temu sa naznačenim ciljevima (podtemama) treba kvalitetno obraditi, kako bi se mogla primijeniti u društvenoj zajednici: 

– uloga civilne zaštite u spasavanju osoba sa invaliditetom za vrijeme trajanja katastrofa, sa osvrtom na majske poplave u BiH 
– kako pojačati interes privrednih subjekata i javnih službi u zapošljavanju osoba sa invaliditetom
– kako pojačati interes za samozapošljavanjem osoba sa invaliditetom
– uloga Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u zapošljavanju i samozapošljavanju osoba sa invaliditetom 
– uloga kantonalnog i federalnog zavoda za zapošljavanja u zapošljavanju i samozapošljavanju osoba sa invaliditetom

Planiramo da uradimo jednu Power point prezentaciju u kojoj bi prikazali različita iskustva pojedinih osoba sa invaliditetom širom BiH, u pokretanju i uspješnom vođenju sopstvenog mikro, malog i srednjeg biznisa.

mdjulbic
Blog je Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize - Zenica, a ja sam "pisac i urednik bloga", jedan prosječan čovjek, zaboravio hodati, pa se krećem invalidskim kolicima. Uživam u životu i radujem se svakom novom danu! Ima se i godina, ali ne bi valjalo ih imati previše. Uglavnom ovako razmišljaju i svi članovi našega Udruženja!

Komentariši